محمد مهدی رضا پور

محمد مهدی رضاپور مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در سال های 2014 و 2016 در رشته مهندسی نرم افزار از داشنگاه فناوری اصفهان دریافت کرد و در حال حاضر دانشجوی دکتری مهندسی نرم افزار دپارتمان مهندسی رایانه دانشگاه اصفهان است. پیشینه مهدی در تحقیقات بازی های ویدئویی و توسعه بازی با موتورهای پیشرفته بازی مانند CryEngine به سال 2011 بر می گردد. او مدیر و کارشناس گروه بازی های ویدئویی دانشگاه فناوری اصفهان و مسئول رهبری لابراتوار اینترنت اشیا داشنگاه اصفهان و گروه Big Data برای توسعه زیرساخت نرم افزاری و سخت افزاری است. تحقیقات اخیر وی شامل تجزیه و تحلیل بازی، تجزیه و تحلیل داده های بزرگ و بازی های جدی است. برخی از سخنرانی های مربوطه او عبارتند از: پیش بینی رفتار مشتری در خدمات رایانش ابری، 23 اکتبر 2017 مرکز تحقیقات ارتباطات مخابراتی ایران، تهران، اختتامیه مسابقات چالش داده بزرگ. راه حل های تجزیه و تحلیل بازی، 28 فوریه 2017 دپارتمان مهندسی رایانه و برق، دانشگاه فناوری اصفهان، اصفهان، ایران. فناوری های داده بزرگ، فرصت ها و چالش ها، 23 نوامبر 2017 AUTOCOM2017، نمایشگاه بین المللی استان اصفهان، اصفهان، ایران. مدل سازی بازیکن بر اساس چارچوب های پردازش داده های بزرگ، 26 فوریه 2018 دپارتمان مهندسی رایانه دانشگاه فناوری اصفهان، اصفهان، ایران.